• İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

  • İstanbul

Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.

Kurs Detayları

İş Analizi ve İnsangücü Planlama

İK’nın gelişim süreci,

Personel yönetimi,

İnsan Kaynakları yönetimi,

Stratejik İK yönetimi,

Liderlik gelişim süreci,

Yetkinlik nedir?

İK profesyonelinde bulunması gereken yetkinlikler nelerdir?

İK yetkinliklerinin ihtiyaç duyulduğu fonksiyonlar ve rolleri,

Yeteneklerin keşfi ve kurumda tutulması,

İşe alımda zorluklar,

İşe alımda kullanılan yetkinlikler,

İşveren markası yönetimi,

Çalışan değer önerisi, İşveren markasında en iyi uygulamalar,

İş analizi Görev tanımı,

İş gerekleri,

Görev tanımı hazırlama,

Grup çalışması İş yetkinlikleri ve modelleri,

İşe alım İşe alımda kaynak kullanımı,

İşe alım stratejileri,

İşe alımda etkinlik,

İşe alımda ölçümleme,

İşe alım maliyetleri,

İşgücü Analitiği,

İşe alımda sosyal medya,

Seçme süreci,

Ön eleme,

Başvuru takip,

Özgeçmiş inceleme,

Mülakat Mülakat çeşitleri,

Soru teknikleri,

Rol Çalışması,

Mülakat sürecindeki zorluklar,

Aday değerlendirme,

Kültürel uyum,

Aday seçim sürecinin doğruluğu,

Referans kontrol süreci,

Yetenekleri Elde Tutma

Uygulama teknikleri,

Elde tutma araçları,

Oryantasyon süreci,

Çalışan bağlılığı

Bağlılık süreçleri,

Faydaları, Araçları,

Bağlılık süreçlerinde yöneticilerin rolü,

Çalışan anketleri Bilgi toplama,

Hedef grup çalışması,

Görüşme tekniği,

İşe alım sürecinin tutundurmaya etkisi,

Çalışan bağlılığı için proje geliştirme,

Çalışan motivasyonu,

Motivasyon teorileri,

Çalışan bağlılığını ölçmek,

Bireysel çalışma,

Öğrenme ve gelişim,

Öğrenme, eğitim ve gelişim,

İK’nın süreçteki rolü,

Öğrenen organizasyon,

Yetişkin öğrenmesi,

Öğrenme ve gelişimin kurum kültürüne etkisi,

Öğrenme araçları,

Öğrenme süreci dizayn etme,

Öğrenme süreci değerlendirme metotları,

Kariyer gelişimi,

Liderlik gelişimi Liderlik programları,

Liderlik geliştirme stratejileri,

Ödüllendirme Yönetimi

Ödüllendirme yönetimi stratejileri,

Ücret yönetimi,

Ücret yönetiminin kurum hedeflerine etkisi,

Ücret yönetimi tasarımı,

İş analizinin ücrete etkisi,

Ücret bantları,

Ücret araştırmaları,

Satış primleri,

Performans primleri,

Yan haklar ,

Kişiselleştirilmiş yan haklar,

Hayat & sağlık sigortaları,

Grup çalışması

Performans Yönetimi

Yöntemler,

Kullanım alanları,

Sık yapılan hatalar,

Süreç,

Sonuçların kullanımı,

Hedef belirleme süreci,

Kurum hedeflerinin genele yayılması,

Vizyon, misyon ve stratejilerin hedeflerle ilişkisi,

Grup çalışması

Departman Organizasyonu Oluşturma

Dikkat edilmesi gereken noktalar,

Çeşitli yapı örnekleri,

Hedeflere uygun kurum kültürü oluşturma,

Süreç, Stratejileri,

İK açısından kurum kültürü oluşturma trendleri,

Süreç analizi,

İşgücü yönetimi İşgücü planlaması,

Analiz süreci,

İşgücü tahmin araçları,

Boşluk analizi,

Çözüm analizi,

Personel planı,

Yetenek yönetimi araçları,

Sosyal medya ve İK,

İK ve bilgi sistemleri,

Grup çalışması

Endüstriyel İlişkiler

Çalışan hakları,

İşten ayrılma süreci,

Çalışma sözleşmeleri,

Endüstriye ilişkiler stratejileri,

Sendika ile,

Sendikasız,

Çalışanlarla iletişim,

Sendikal süreçler,

Sendika pazarlık süreci,

Bordro süreçleri,

Net-brüt,

Bordro bileşenleri,

İşten çıkış hukuku,

Sgk ve  işkur süreçleri,

Tazminatlar,

Bireysel çalışma

İnsan Kaynaklarında Teknoloji Kullanımı

Kullanım alanları,

Avantajları,

Bilgi yönetim sistemi,

Avantajları,

Riskleri,

İK’da teknoloji kullanım politikaları,

İK’da ölçümleme,

Neyi ölçüyoruz?

Neden ölçüyoruz?

Basit ölçümleme örnekleri,

Faydaları,

Büyük data kullanımı,

Anlamı,

Faydaları,

İletişim Tanımı

Amacı ve çeşitleri,

İnsan tanıma becerileri,

İletişim tiplerine göre Geribildirim,

Ekip yönetimi,

Çatışma yönetimi,

Satış,

Sunum becerileri,

Sunum hazırlama teknikleri,

Sahne becerileri,

Rol çalışması

Kurumda Farklılıkları Yönetmek

Farklılıkların önemi,

Yararları,

İyi yönetilmediğinde maliyeti,

Farklılıkları tanımlama,

Strateji oluşturma,

Uygulama,

Kurumsal değişim,

Kurumsal değerler ve politikalar,

Kurumsal davranış ve etik,

İK’da globalleşme,

Global organizasyonlar,

İK’nın global rolü,

Neden global olmak?

Strateji?

Global-yerel modeller,

Dış kaynak kullanımı,

Global İK becerileri,

Global İK zihin yapısı,

Kurum kültürü,

Kültürün katmanları,

Düşük ve yüksek içerikli kültür,

Kültür oluşturmadaki zorluklar,

İK pazarlaması,

Neden ihtiyaç var?

Pazarlama araçları,

Yararları

Y Kuşağının Beklentileri

X ve Y kuşağı birlikte nasıl çalışır?

İK’nın dünü bugünü ve yarını,

Geribildirim Ne zaman verilir?

Hangi konularda geri bildirim verilir?

Dikkat noktaları,

Performans sürecinde geribildirim,

Kariyer sürecinde geribildirim,

Rol çalışması,

İK profesyoneli olarak koçluk becerileri,

Etkin koçluğun sonuçları,

Koçluk becerileri geliştirme,

İK’da iş ortağı modeli,

İK’nın yeni rolü ve sorumlulukları,

Rol model olarak insan kaynakları profesyoneli

Bitirme Projesi

Katılımcılara bireysel olarak hazırlayacakları bitirme projesi verilecektir.

Proje için bir hafta süre verilecek olup ppt. formatında hazırlanması beklenilecektir.

Her katılımcı için hazırladıkları sunum üzerinden geribildirim verilecek ve projeye göre değerlendirme yapılacaktır.

Mindset Institute

İnovasyon, gelişim ve verimlilik odaklı yeni nesil eğitim programlarına dahil olun!

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı
Güncel fiyat

Ücretsiz

Eğitim Özellikleri
  • Eğitimi takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
  • 64 Saat
  • Mindset Institute / Beşiktaş

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya