• Mesleki Gelişim Eğitimleri

İşyeri Hekimliği

  • İzmir

YENİ UZMAN AKADEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İZMİR YENİ UZMAN AKADEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İZMİR işyeri hekimliği kursuna şimdi kayıt...

Kurs Detayları

Yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte iş yerlerinde sağlık ile ilgili birçok yeni kural ve yeni iş dalları ortaya çıkmıştır. 
 de bu iş dallarının en kapsamlısı olarak kabul edilebilir. Yapılan düzenlemelere göre bir iş yerinde sağlık ile ilgili diğer sağlık personeli ve işyeri hemşiresi de bulunmak zorundadır. Bunları kontrol eden ve yöneten bir tane de hekim bulunur. 
 önderliğinde birçok proje ve planlama yapılır.
İlgili iş yerinde personelin sağlık konusunda bilinçlendirilmesi, iş kazalarının engellenmesi ve bulaşıcı hastalıklar hakkında detaylı bilgilendirilmesi ve önlenmesi için bu sağlık personellerine ihtiyaç vardır. Bütün bunların dışında çalışan personelin ruh sağlığı ve fiziksel sağlığı da 
 başta olmak üzere iş yerindeki diğer sağlık personellerine aittir. İşyeri hekimliği sadece bu da değildir. Gerekli durumlarda işyeri ile Çalışma Bakanlığı arasında bir köprü görevi görmektedir. İlgili iş yerinde yapılan tüm çalışmalar ve kanunlar doğrultusunda planlanmış olan eğitimler vb. analiz edilerek bakanlığa gönderilir. Bakanlığın geri dönüşü de yine hekimlere yapılır. İlgili iş yerinde çalışmakta olan sağlık hekimi, değiştirilmesi veya düzenlenmesi gereken bir durum varsa bu durumları tekrar diğer sağlık çalışanları ile planlayıp düzenleyerek bakanlığa tekrar bilgi vermek ile yükümlüdür.
İşyeri hekimliği, bütün bunların yanı sıra iş yerinde düzenli olarak personelin muayenelerini yaparak bir defterde takip etmekle de yükümlüdür. İş yerindeki sağlık ile ilgili olumsuzlukların düzgün bir biçimde not edilerek o olumsuzluklar üzerine gidilmesi ve problemlerin çözülmesi de şarttır.
 
Herhangi bir iş yerinde hekim olabilmek için Türkiye’de herhangi bir TIP Fakültesi’nden mezun olmak veya yurtdışında da denkliği olan bir fakülteden mezun olmak gerekmektedir. 
iş yerlerinde diğer sağlık personellerinin almış olduğu kursa göre daha ağırdır. Kurs süresi, kursu veren akademik kuruma göre değişmekle birlikte genellikle 180 saattir. Bunun yarısı örgün eğitim olarak devam eder yarısı da uzaktan eğitim olarak alınabilir.
Bir de bu 180 saat içerisinde uygulama eğitimi de denilen staj bulunmaktadır. Staj da yaklaşık olarak 40 saattir ancak bu uzaktan eğitim içerisinde yer alır.
 uzaktan eğitim programına katılabilmek için bilgisayarınızda bazı programların da yüklü olması gerekir. Adobe şirketinin sunmuş olduğu “Reader (Okuyucu)” programı en başta şart olan programdır ve bunun yanında stabil bir internet bağlantısı da gerekmektedir. Başka programların gerekli olması durumunda kursu veren eğitim kurumu bilgi vermek ile yükümlüdür.
 
İş yeri hekimi eğitimi, hekimlerin iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermesini sağlamaktadır. Bu eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır Eğitimin teorik kısmı 180, pratik kısmı ise 40 saattir. Pratik eğitimler iş yeri hekimi bulunan iş yerlerinde yapılmaktadır.
 ile ilgili eğitimler 27768 sayılı yönetmeliğe göre belirlenir. Eğitim sonrasında alınmış olan sertifika 5 yıllıktır. 5 yılın ardından tekrar vize yaptırmak gerekir.
Eğitimden sonra da işyeri hekimliği sertifikasını alabilmek için bir sınava girmek gerekmektedir. Sınav, bakanlığın onay vermiş olduğu eğitim kurumları tarafından yapılır. İlk sınavda başarılı olamayan adaylar için ise belirli bir süre ayrılmıştır. Bu süre 3 yıldır ve 3 yıl içerisinde diğer sınavlara da katılabilir ancak arka arkaya 2 sınavdan da başarısız olunması durumunda eğitime tekrar katılmak gerekmektedir.
 
İşyeri Hekimi eğitimi programının amacı, iş yerlerinde hekimlik hizmeti sunmak isteyen doktorlara, mesleki becerilerini geliştirme ve bu alanda uygulayabilme imkanı sunmaktır.
 
Türkiye’de ki tıp fakültesi mezunları ya da yurtdışında tıp okumuş ve YÖK’ten denkliğini almış (diploması sağlık bakanlığınca onaylı) tıp fakültesi mezunları bu kursu alarak işyeri hekimi olabilir.
 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlendirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgesi ve sertifikası bulunan doktorlara, iş yeri hekimi adı verilmektedir.
 
Çalışma hayatında yer alan bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarının sağlanması ve işyeri çalışma koşullarının buna göre hazırlanmasını sağlamaktır. İş sağlığını ve güvenliğini engelleyen tehditler de İş Yeri Hekimleri tarafından belirlenir ve ortadan kaldırılır. İş Yeri Hekimi, sadece sağlık hizmetlerini vermekle yükümlüdür.
Sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70’i geçmek şarttır. Eğer 68-69 gibi bir sonuç alınırsa da itiraz hakkı yasal olarak mümkündür. İtiraz dilekçesini doldurduktan sonra yapılan itiraz belirli bir sürede sonuçlanır ve adaya geri dönüş yapılır. İtirazlar ise eğitim veren kurumun kararına bağlıdır.
 

Kurs.com

Kurs.com Ofline Eğitim Platformu

İşyeri Hekimliği
Güncel fiyat

Fiyat al

Eğitim Özellikleri

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya