• Yazılım ve Bilişim Eğitimleri

.Net 5.0 İle Microservices

 • Uzaktan Eğitim

.Net 5.0 ile microservice mimari yapısının nasıl geliştirilebileceğini öğreneceksiniz

Kurs Detayları

Microservice Mimari, günümüzde backend developer'ların bilmesi ve öğrenmesi gereken mimari yaklaşımdır.


Bu kursumda .Net 5 ile Microservice mimari nasıl geliştirilebileceğini öğreneceksiniz.


Microservice'ler arasında senkron ve asenkron iletişim nasıl kurulur öğreneceksiniz.


Microservice mimaride  OAuth 2.0 ve OpenID Connect protokollerinin nasıl implement edileceğiniz öğreniyor olacaksınız.


Microservice'lere ait veritabanlarında tutarlılığı sağlamak için Eventual Consistency model'inin nasıl uygulanacağını öğreneceksiniz.


Microservice'lerimizi nasıl dockerize edileceğini öğreneceksiniz.


Docker Compose dosyasının nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz.


Çeşitli veritabanlarını container olarak nasıl ayağa kaldırılacağını öğreniyor olacaksınız.


Kursta, udemy benzeri bir online kurs satış platformunu microservice mimari ile geliştiriyor olacağız.


Microservices :


Catalog Microservice


Kurslarımız ile ilgili bilgilerin tutulmasından ve sunulmasından sorumlu olacak mikroservisimiz.


 • MongoDb (Veritabanı)

 • One-To-Many/One-To-One ilişki

 • MongoDb


Basket Microservice


Sepet işlemlerinden sorumlu olacak mikroservisimiz.


 • RedisDB(Veritabanı)


Discount Microservice


Kullanıcıya tanımlanacak indirim kuponlarından sorumlu olacak mikroservisimiz.


 • PostgreSQL(Veritabanı)


Order Microservice


Sipariş işlemlerinden sorumlu olacak mikroservisimiz.


Bu mikroservisimizde Domain Driven Design yaklaşımını kullanarak geliştiriyor olacağız.


Bu mikroservisimizde CQRS tasarım kalıbını uygulamak için MediatR kütüphanesini kullanıyor olacağız.


 • Sql Server(Veritabanı)

 • Domain Driven Design

 • CQRS (MediatR Libarary)


FakePayment Microservice


Ödeme işlemlerinden sorumlu olacak mikroservisimiz.


IdentityServer Microservice


 • Sql Server(Veritabanı)


Kullanıcı dataların tutulmasından,token ve refreshtoken üretilmesinden sorumlu olacak microservisimiz.


PhotoStock Microservice


Kurs fotograflarının tutulmasından ve sunulmasından sorumlu olacak mikroservisimiz.


API Gateway


 • Ocelot Library


Message Broker


 • Mesaj kuyruk sistemi olarak RabbitMQ kullanıyor olacağız.

 • RabbitMQ ile haberleşmek için MassTransit kütüphanesini kullanıyor olacağız.

 • RabbitMQ (MassTransit Library)


Identity Server


 • Token / RefreshToken üretmek

 • Access Token ile microservice'lerimizi korumak

 • OAuth 2.0 / OpenID Connect protokollerine uygun yapı inşa etmek


Asp.Net Core MVC Microservice


Microservice'lerden almış olduğu dataları kullanıcıya gösterecek ve kullanıcı ile etkileşime geçmekten sorumlu olacak UI mikroservisimiz

Udemy

Udemy


.Net 5.0 İle Microservices
Güncel fiyat

26.40 TL

Eğitim Özellikleri
 • .Net 5.0 ile Microservice Architecture
 • Asynchronous and Aynchronous between Microservices
 • API Gateway ( Ocelot Libarary)
 • RabbitMQ
 • Docker & Docker Compose
 • IdentityServer4
 • AccessToken/RefreshToken
 • Domain Driven Design
 • CQRS Pattern
 • PostgreSQL
 • MongoDB
 • SqlServer

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya