• Liderlik ve Yöneticelik Eğitimleri

5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi

 • Uzaktan Eğitim

5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi

Kurs Detayları

5S Japonya’dan çıkmış olan ve 5 kelime ile ifade edilen bir organizasyon ve yönetim metodudur. 5S, ister hizmet ister ise üretim yapan firmalarda çalışma alanlarında düzensizlik kaynaklı verimsizlikleri engellemek için kullanılan uluslararası yöntemler bütünüdür. 5S, firmalarda zaman kaybını önlemeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • 5S Nedir?
 • Temel Kavramlar ve 5S Oyunu
 • Çalışma Alanlarında 5S
 • Çalışma Alanlarında 5S Uygulanması için Hazırlıklar
 • 5S Adımları
 • Seiri – Sınıflandır
 • Seiton – Sırala
 • Seio – Süpür
 • Seiketsu – Standartlaştır
 • Shitsuke - Sürdür
 • 5S Proje Sunumu

İstanbul Kent Üniversitesi

Üniversitemizin kuruluş felsefesinin temelinde; Ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek, yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve kültürel değerlerine bağlı dünya vatandaşları yetiştirmek yer almaktadır.

5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
Güncel fiyat

189.00 TL

Eğitim Özellikleri
 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Bu sertifika programı, toplamda 4 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 40 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya