• Yabancı Dil Eğitimleri

‘A’dan ‘Z’ye HER ŞEY DAHİL İNGİLİZCE PAKETİ

 • Uzaktan Eğitim

Türkçe Bilen Yabancı Hocayla Akıcı İngilizce konuşma kursu

Kurs Detayları

AÇIKLAMA


Bu kursumuz temeli az olan ya da olmayan öğrenciler için mükemmel bir seçenek. Bu dersler, İngilizceye yeni başlayanlar için İngilizce konuşma becerisini edinmeye ve geliştirmeye yardımcı olacak. Hadi, şimdi kursu gözden geçir ve İngilizce öğrenmeye bugün başla!


Bu kurs İngilizceye yeni başlayanlar için basit ve anlaşılır İngilizce eğitimine erişmeyi garanti ediyor. Etkileşimli öğrenim bağlamında, anadili İngilizce olan öğretmenlerle pratik yapma ile birlikte dinleme ve konuşma becerinizi geliştirmeye yardımcı olacak.


Birinci Bölüm (Basic English Course)
Kursun ilk kısmında:
Olumlu ve olumsuz yapıları kullanarak şimdiki zamanda (Present Simple) “to be” fiilini, iyelik zamirlerini (possessive pronouns) öğreneceksiniz. Ayrıca insan, nesne, yer isimlerini nerede kullanacağınızı inceleyeceksiniz.


Ardından yeni kelimeler öğreneceksiniz. Bu ders size “Can” ve “Could” kullanarak soru sormayı ve ricada bulunmayı öğretecek. Zamirlerin tekil ve çoğul halini inceleyeceksiniz. Son olarak İngilizcede tekil ve çoğul isimleri pekiştireceksiniz
Tekrarlarsak, bu derste size harfleri nasıl doğru bir şekilde telaffuz edeceğinizi gösteren İngilizce alfabeyi göreceksiniz. Daha sonra İngilizce zamirleri inceleyeceksiniz ve konuşma başlatmayı, kendinizi tanıtmayı, basit selamlaşmaları öğreneceksiniz. Kelime dağarcığınızı genişleten bazı önemi büyük İngilizce kelimeler kazanacaksınız.


Sonra önemli bir İngilizce fiil olan “to be”’nin şekillerini ayırt etmeyi öğreneceksiniz. Bu basit fiilde uzmanlaşarak ileride yeni kelimeler ve dilbilgisi kuralları öğrenebilirsiniz.


Bu ders size fiil kiplerini saptayabileceğiniz zamanla ilgili kelime ve ifadeler tanıtacak. Olaylar hakkında konuşurken “Present Simple”’ı, belirli zamanda gerçekleşen olayları anlatırken de “Present Continious”’u nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca “Present Perfect” ve “Present Continious”’un şekillerini inceleyeceksiniz.


Buna binaen, durum ve hareketleri tanımlayan fiilleri “Past Simple”, “Past Continious” ve “Past Perfect”’te tanımlayacaksınız. Geçmişteki durum ve alışkanlıkları tanımlamak için yardımcı fiilleri öğreneceksiniz. Ayrıca vurgulama, ilgi gösterme, tekrardan kaçınma için yardımcı fiilleri ve soru şekillerini göreceksiniz. Böylece tonlamanın önemini kavrayacaksınız.


Bu ders size sayılabilen ve sayılamayan isimleri (countable&uncountable) öğretecek. Ayrıca nerelerde “a” ve “an” geldiğini, sayılabilen ve sayılamayan isimlerin çoğulları için miktar belirten “few”, “little”, “many”, “much” zarflarının nerelerde kullanıldığını öğreneceksiniz. Daha ileriye giderseniz İngilizcede kelimelerin ünlü veya ünsüzle başlamasına göre “a” /”an” aldığını göreceksiniz. Özel durumlarda ise “a”’nin “the”’ya dönüştüğünü öğreneceksiniz.


İngilizcede tanımlık (article) ve isimler dilbilgisinde en kolayı fakat en önemlisidir bu yüzden dersleri çok tatmin edici bulacaksınız. Bu orta seviye dilbilgisi dersi, İngilizce okuduğunu anlama ve dinleme becerisini geliştirmek ve öğrenim yolculuğunuzu eğlenceli kılmak için düzenlenmiştir. Hadi, bugün derse bir göz atın, İngilizcenizi biraz daha geliştirin!


Bu ders size, yolculuk deneyimlerinizi anlatmanız için yaygın olarak kullanılan ifadeleri tanıtacak. Size bir şeyleri kolayca betimlemenize yardımcı olacak farklı sıfatlar öğreneceksiniz. Ayrıca düzenli ve düzensiz sıfatları, iki ve üç nesne arasında nasıl kıyas yapılacağını öğreneceksiniz (comparative & superlative).


İngilizce emir belirten fiilleri ve doğru kullanımlarını incelediğiniz gibi yol tarifi verme ve sormayı da öğreneceksiniz


Bu gramer dersi, etkileşimli öğrenme kapsamı ve anadili İngilizce olan kişilerle konuşma pratiği sayesinde okuma ve dinleme becerinizi geliştirecek, sizi yeni kelime ve sıfatlarla dolduracak ve tatile hazır olmanızı sağlayacak. İngilizce konuşulan bir ülkeye seyahat için hazırlanıyorsanız bu derse göz atın ve sonraki İngilizce konuşmanız için hazırlanın!


The interactive learning content and practice with native speakers in this English grammar course will help you develop your reading and listening skills, load you up with new nouns and adjectives, and help get you ready for the holidays. If you’re gearing up for your next trip to an English-speaking country, check out this course now and get ready for your next English


İkinci Bölüm (Intermediate/Advance English Course)


Kursun ikinci bölümünde,


İngilizcede şimdiki ve geçmiş zaman kiplerini öğrenecek ve pratik yapacaksınız. Bu ders aynı zamanda konuşmacının amacına göre sesin ve tonun nasıl değiştiğini içeren telaffuz bölümüne sahip. Hadi, bu çeşitli bilgileri kapmak için bugün derse göz at!


Bu ders “Present Continious” kipinin olumlu, olumsuz ve soru halini öğretip açıklayacak. Ayrıca telefon konuşmasında kullanılan ifadeleri inceleyeceksiniz. “Present Continious”’ta sorulara uzun ve kısa cevap vermeyi öğrenecek ve telefon konuşmasında farklı soru ve cevaplara çalışacaksınız. Etkileşimli görsel eğitim kapsamı ve egzersizler bu İngilizce gramer dersinde size “Present Continious” hakkında ihtiyacınız olan, bilmeniz gereken tüm şeyleri öğretecek. Rahatlıkla cümle kurabilecek, soru sorabilecek ve cevaplayabileceksiniz


Bu ders size İngilizce fiillerin ve hareket bildiren kelimelerin cümle içinde tek başına doğru kullanımını öğretecek, böylece ne yaptığınız hakkında kolayca konuşabileceksiniz. “Can” ile olumlu, olumsuz ve soru cümlesi kurmayı, cevaplamayı ve kabiliyetler hakkında konuşmayı öğreneceksiniz. Ders aynı zamanda “Present Simple” kipini içeriyor. Edindiğiniz bilgilerle mevcut durumda veya düzenli olan fiilleri ayırt edebileceksiniz. Ders size “Wh” soru kalıplarını “Present Simple” zaman kipinde tanıtacak.


Bu ders size fiilden isim yapmayı öğretecek. Nasıl fiiller, edatlar ve isim cümleleri kullanılabiliyorsa mastar ekinin de İngilizce isim-fiillerde özne ve nesne olarak kullanıldığını kavrayacaksınız. Infinitive clauses (durum cümlesi) ile continuous clauses (sürerli cümle) arasındaki farkı öğreneceksiniz.


Sonra, belirli cümlelerde neden sıfatların mastardan önce geldiğini göreceksiniz. Artı olarak İngilizce edat, bağlaç ve zarfların cümleleri bağlamada nasıl birlikte kullanıldığını inceleyeceksiniz. Bu ders size sıfatların cümle içinde nasıl kullanılacağını öğretmenin yanı sıra yakın anlamlı sıfatlar arasındaki farkı gösterecek.


Bu ders size takıları ve ulaçları (gerunds) tanıtacak. Size yeni kelime oluşturmada yardım edecek sonekler (suffixes) listesini inceleyecek, ulaçların diğer kelimelerle birlikte cümle içinde nasıl kullanılabileceğini öğreneceksiniz. Ayrıca bu ders size başına ve sonuna ekler getirerek sıfatların nasıl şekil aldığını öğretecek.


Bu ders size önekler ve sonekleri sıfat ve isimlerde kullanmayı öğretecek. Bir şeyi nasıl söylediğinizin önemli olduğunu çünkü dinleyici tarafından algılanan şeyin farklı olabileceğini öğreneceksiniz.


Sonekler ve önekler bir kelimenin anlamını büyük ölçüde değiştirebilir. Bu da kelimelerin nasıl şekillendiğine çalışmayı tüm İngilizce öğrenenler için gerekli kılıyor. Bu İngilizce kursunun sonunda, kelimelerin biçimlenmesi hakkında anlayışınız güçlenecek ve konuşurken doğru ses tonunu kullanmanın önemini kavrayacaksınız. Kurs, öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek için tasarlanan, takip etmesi kolay bir taslağa sahip. Hadi, bugün göz atın ve İngilizce seviyenizi sonraki seviyeye taşıyın!


You will then study how to form adjectives from other words using suffixes such as physics and physical’. The course will also teach you how to add prefixes and suffixes to words (known as morphemes) when you change their forms. You will learn that how you say something or the way you say something is important and makes a difference in how you will be perceived or understood by a listener.


Prefixes and suffixes can greatly change the meaning of a word. This makes it essential for every English learner to study how these words can be formed. By the end of this free English course, you will have a much stronger understanding of word forms and also the importance of using the right tone and pitch in speaking. The course has an easy-to-follow outline that is designed to make the learning process really enjoyable, so check it out today and start bringing your English to the next level.
SONUÇLAR


Kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:


 • • Tatildeyken çeşitli şeyleri ve yerleri adlandırmak, tanımlamak

 • • Bir şeyleri tanımlarken sıfat kullanımıyla örnek vermek

 • • Seyahat deneyimlerini anlatmak için kullanılan ifadeleri listelemek

 • • Düzensiz sıfatlara örnekler vermek

 • • İki ya da daha fazla şeyi aralarındaki farkı tanımlamak ve karşılaştırmak

 • • Cümle içinde yol tarifi sormak ve vermek

 • • Emir belirten fiilleri ve nasıl kullanılacağını tanımlamak
Kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:


 • • Farklı “Present” zaman kiplerinin kullanılan cümlelerde formları ayırt etmek

 • • Yaygın kullanılan zaman belirten kelime ve ifadeleri listelemek

 • • Geçmiş ve şimdiki zamanda yardımcı fiil kullanımını açıklamak

 • • Farklı zamanlar kullanarak durum, hareket ve alışkanlıkları tanımlamak

 • • Konuşmalarda açık ve kapalı soruların konuşmalardaki etkisini tanımlamak

 • • Yardımcı fiil kullanımının çeşitli amaçlarıyla bağlantı kurmak

 • • Geçmiş ve gelecek zaman cümlelerinde özne ve nesne kullanımını gözden geçirmek
Kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:


 • • “Present Continious” ile cümle kurmak, soru sormak ve sorulara cevap vermek

 • • Telefon konuşması yaparken belirli kalıpları öğrenmek

 • • Şirketlere telefon açmak

 • Make statements in Present Continuous.

 • Form ‘Wh’ questions in Present Continuous.

 • Reply to questions in Present Continuous. Make a phone call to a company.

 • Reply briefly to Present Continuous questions – “Yes, I am…”
Kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:


 • • Sayılabilen ve sayılamayan isimlerin bilgisine sahip olmak

 • • Sayılabilen isimlerde tanımlık kullanırken sayılamayan isimlerde neden kullanılmadığını açıklamak

 • • Sayılabilen ve sayılamayan çoğullarda “some, any, few, many” kullanımını listelemek

 • • Bazı isimlerin nasıl sayılabilen ve sayılamayan olarak kullanıldığını özetlemek
Kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:


 • • “Wh” soruları kurmak

 • • “Can” soruları sormak

 • • “Wh” ile “can” soruları sormak
Kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:


 • • Ulaç kullanım şekillerini açıklamak ve örnek vermek

 • • Özne ve nesne görevi içeren ulaçlarda mastar kullanımını açıklamak

 • • Fiil, edat ve isim cümlelerinin nasıl ulaçlarla kullanıldığını ilişkilendirmek

 • • Infinitive clauses (durum cümlesi) ile continuous clauses (sürerli cümle) arasındaki farkı tanımlamak

 • • Sıfatın neden mastardan önce geldiğini doğrulamak

 • • Bağlaç, edat ve zarfların cümleleri bağlamak için nasıl kullanıldığını gözden geçirmek


                                                            come on, let's learn to speak English!

Udemy

Udemy


‘A’dan ‘Z’ye HER ŞEY DAHİL İNGİLİZCE PAKETİ
Güncel fiyat

90.20 TL

Eğitim Özellikleri
 • Akıcı İngilizce konuşmayı öğreneceksiniz (you will learn how to speak fluent English)

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya