• Yazılım ve Bilişim Eğitimleri

Angular 9 RxJS Kütüphanesi | Gerçek Dünya Örnekleri

 • Uzaktan Eğitim

Angular projelerinizde RxJS kütüphanesini etkin bir şekilde kullanarak profesyonel projeler geliştirin.

Kurs Detayları

Ön Bilgi


RxJS kütüphanesi projelerinizde yoğun olarak kullandığımız asynchronous,event ve call back yapılarını kolay bir şekilde yönetebilmeyi sağlayan bir kütüphanedir.


RxJS ile daha modüler, daha performanslı yazılabilir.


-----------------


Bu kursumda Angular projelerimizde built-in olarak gelen RxJS kütüphanesini tüm özellikleriyle inceliyor olacağız. Daha sonra RxJS kütüphanesini etki bir şekilde kullanarak gerçek hayat uygulamaları inşa edeceğiz.


Bu Kurs aşağıdaki konuları içermektedir.


 • Creation Operators nelerdir ? (of,interval,timer,range,from,defer,ajax,create,fromEvent)

 • Filtering Operators nelerdir ? (pipe,first,find,filter,last,single,distinct,debounceTime,skip,skipUntil,skipWhile,take,takeLast,takeWhile...)

 • Transformation Operators nelerdir ? (map,mapTo,mergeMap,switchMap,concatMap)

 • Combination Operatos nelerdir ? (merge,mergeAll,startWith,forkJoin,startWith,withLatestFrom,concat)

 • Utility Operatos nelerdir ? (tap,delay,delayWhen,finalize,repeat,timeOut,retry,)

 • ErrorHandling Operators nelerdir ? (retry,retryWhile,catchError)

 • Subjects nelerdir ? (Subject,AsyncSubject,BehaviorSubject,ReplaySubject)

 • Gerçek Hayat örnekleri

Udemy

Udemy


Angular 9 RxJS Kütüphanesi | Gerçek Dünya Örnekleri
Güncel fiyat

26.40 TL

Eğitim Özellikleri
 • RxJS kütüphanesinin tüm özelliklerini ve gerçek hayat uygulama alanlarını öğreneceksiniz.
 • RxJS ile projelerinizde asynchronous,event ve call back yapılarını etki bir şekilde yönetmeyi öğreneceksiniz.
 • Projelerinizi nasıl daha modüler ve performanslı yapabilmeyi öğreneceksiniz.

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya