• Psikoloji Eğitimleri

Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı Eğitimi

  • Uzaktan Eğitim

Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı Eğitimi Kursu 120 Saatlik Devlet Üniversitesi Onaylı Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı Eğitimi Sertifikası Ayrıntılı Bilgi İçin Hemen Ara 0507 879 96 40

Kurs Detayları

MESLEK ELEMANI SERTİFİKA PROGRAMI
MESLEK ELEMANI EĞİTİMLERİMİZDE YÖK’E BAĞLI 
ÜNİVERSİTE ONAYLI 
ÖRGÜN
 EĞİTİM SERTİFİKASI VERİYORUZ.
Türkiye ekonomik, kültürel, sosyal ve bir çok alanda hızlı bir değişim göstermektedir. Gelişim ve değişimin topluma bir çok yönden olumlu bir getirisinin olmasının yanı sıra ekonomik olarak, kentleşmedeki artış, işsizlik gibi olumsuz bazı sorunları da beraberinde getirdiği görülmektedir.
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında ” Aile Sorunlarına Bölgesel Düzeyde Bakış” başlığı ile yayınladığı raporun sonuçlarına göre Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı aile problemlerini; Göç, Evlilik, Boşanma, Çocuklar ve Aile İçi Şiddet şeklinde özetlemiştir.
Aile içerisinde görülen bu problemlerindeki çözümü için geleneksel yöntem ile yapılan destek sistemlerinin günümüzde eskisi kadar işlevselliğini yerine getirememektedir. Bu nedenler göz önünden alındığında toplumun temel yapı taşını oluşturan ailenin ve aile bireylerinde uyum problemleri, psikolojik sarsılmalar toplumsal ve kültürel yönden değer sistemlerinin altüst olduğu görülmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ülkemizin aile danışmanına olan ihtiyacı görerek ” 04.09.2012″ yılında Resmî Gazetede aile danışmanlarının görevlerini ve niteliklerini belirten tasarıyı yayınlamıştır.
Kısacası 
Aile Danışmanlığı Sertifikası
 Programının amacı; ülkemizin sağlıklı aile yapısını korumaya destek olacak aile sorunlarını anlayan ve bilimsel yöntemleri ve teknikleri uygulayarak yeni çözüm yolları üretebilen yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirmektir.
EĞİTİMİN SONUNDA 
DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA
VERİLECEKTİR.
Detaylı Bilgi İçin Arayınız. 05078799640
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
 *01 – 02 Aralık 2018′ de İstanbul’da Başlayacak 59. Dönem Örgün Aile Danışmanlığı Eğitim Programı İçeriği*
 *10 – 11 Kasım 2018′ de Kocaeli’de Başlayacak 60. Dönem Örgün Aile Danışmanlığı Eğitim Programı İçeriği*
AİLE DANIŞMANLIĞINDA  İLK GÖRÜŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ, TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI
ÇOCUK RESİM ANALİZLERİ
KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ
ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR (SÜPERVİZYON)
AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU MODÜL-I
AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU MODÜL-II
OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ
PROJEKTİF TESTLER UYGULAMA VE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
TÜRK AİLE YAPISI
ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI MODÜL-I
ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI MODÜL-II
ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI MODÜL-III
AİLE DANIŞMANLIĞINDA MASAL TERAPİ VE UYGULAMALARI
HUKUKİ BOYUTUYLA AİLE SORUNLARI, MÜDAHALE YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALAR
*Sınırlı Kontenjan*
Kayıtlarımız başlamıştır.
Türkiye ekonomik, kültürel, sosyal ve bir çok alanda hızlı bir değişim göstermektedir. Gelişim ve değişimin topluma bir çok yönden olumlu bir getirisinin olmasının yanı sıra ekonomik olarak, kentleşmedeki artış, işsizlik gibi olumsuz bazı sorunları da beraberinde getirdiği görülmektedir.
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında ” Aile Sorunlarına Bölgesel Düzeyde Bakış” başlığı ile yayınladığı raporun sonuçlarına göre Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı aile problemlerini; Göç, Evlilik, Boşanma, Çocuklar ve Aile İçi Şiddet şeklinde özetlemiştir.
Aile içerisinde görülen bu problemlerindeki çözümü için geleneksel yöntem ile yapılan destek sistemlerinin günümüzde eskisi kadar işlevselliğini yerine getirememektedir. Bu nedenler göz önüne alındığında toplumun temel yapı taşını oluşturan ailenin ve aile bireylerinde uyum problemleri, psikolojik sarsılmalar toplumsal ve kültürel yönden değer sistemlerinin altüst olduğu görülmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ülkemizin aile danışmanına olan ihtiyacını görerek ” 04.09.2012″ yılında Resmî Gazetede aile danışmanlarının görevlerini ve niteliklerini belirten tasarıyı yayınlamıştır.
Kısacası 
Aile Danışmanlığı Sertifikası
 Programının amacı; ülkemizin sağlıklı aile yapısını korumaya destek olacak aile sorunlarını anlayan ve bilimsel yöntemleri ve teknikleri uygulayarak yeni çözüm yolları üretebilen yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirmektir.
Aile Danışmanının
 görevleri nelerdir?
Resmi Gazete: 04.09.2012: MADDE 16 –
(1) Aile danışmanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
b) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
h) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
Önemli!!!

 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Danışmanlığı Yönetmeliğine Uygun Eğitim Programı Yapmaktayız.
AİLE DANIŞMANLIĞI MESLEK ELEMANI SERTİFİKASI NEDİR, NASIL ALINIR?
Meslek Elemanı Sertifikası
 toplam 120 saat sürmektedir, 80 saat teorik 40 saat uygulamalı yapılır. öğrencilerimizin sahada uzmanlaşması için %70 oranında uygulamalı ve süpervizyon yapılarak işlenmektedir. Ayrıca kendini geliştirmek isteyenlere yönelik 620 Saatlik Programa katılan öğrencilerimiz uzman danışman eşliğinde gerçek danışmaya girebilirler.
Meslek Elemanı Sertifika Programımız Üniversite onaylı
 olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kabul görmektedir. Eğitimlerimizin ve Sertifikalarımızın tamamı örgün eğitim sertifikasıdır. Sertifikalarımızın hiç birinde online yada uzaktan yazmamaktadır. Eğitimlerimizi online/uzaktan yapmamaktayız, sadece örgün eğitime gelemediğiniz haftalarda online sistemi tarafınıza açıyoruz, dersi kaçırmamış oluyorsunuz.
AİLE DANIŞMANLIĞI MESLEK ELEMANI EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ MADDE
Yükseköğretim Kurulu, Üniversite veya Milli Eğitim Bakanlığı
,
biri tarafından uygun görülen en az 300 saati teorik ve en az 30 saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 saati uygulamalı toplam 450 saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir. Aile Danışmanlığı Eğitim Programı sonucunda aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 4 yıl eğitim görüp mezun olmuş katılımcılarımız ‘Aile Danışmanı’ unvanına sahip olurlar.
Psikoloji
PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
Tıp
Çocuk Gelişimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Hemşirelik
Okul Öncesi Öğretmenliği
Aile ve Tüketici Bilimler
AİLE DANIŞMANLIĞI MESLEK ELEMANI SERTİFİKASI EĞİTİMİNİN AMACI
Aile Danışmanlığı Kursu Sertifikasının Amacı, Toplumun yapı taşı olan aileyi korumak, çözülemeyen aile içi problemlerin bir uzman eşliğinde çözüme kavuşturulması, Sorunları, psikolojik, sosyolojik ve kültürel yönleri ile ele alınarak, problemi ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapacak uzman aile danışmanlarını yetiştirmektir.
AİLE DANIŞMANLIĞI MESLEK ELEMANI EĞİTİMİ İSTİHDAM OLANAKLARI
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü’nde
(SHÇEK) bağlı aile danışmanlığı merkezlerinde
Özel kurumlarda Aile Danışmanı İle Birlikte  çalışabilirler
Özel Aile Danışma Merkezi açabilirler. 
(Meslek Elemanı Olmadan Aile Danışma Merkezi Açılamaz)
Bireysel kliniklerde ve daha bir sürü istihdam alanında sertifikanız ile iş olanakları fazladır.
ASDEP kapsamında alınan personel olarak bir adım öne geçebilirler.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
HAFTA
KONU
EĞİTMEN
SÜRE
1
Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar
M.U
20 SAAT
2
Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi
A.B.Y
20 SAAT
3
Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığında Kullanımı
M.U
20 SAAT
4
Projektif Testler Uygulama ve Raporlama Eğitimi
E.U
20 SAAT
5
Aile Danışmanlığı Kuramları ve Teknıkleri
M.U
20 SAAT
6
Ailede Eğitim Süreci, Koçluk Becerileri ve Öğrenci Koçluğu  – Modül I
A.B.Y
20 SAAT
7
Ailede Eğitim Süreci, Koçluk Becerileri ve Öğrenci Koçluğu – Modül II
Ş.İ.G
20 SAAT
8
Aile Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar ve Teknikler
E.U
20 SAAT
9
Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi
M.U
20 SAAT
10
Aile Danışmanlığı Süreci
M.U
20 SAAT
11
Çocukla Oyun Terapisi ve Çocuklu Ailelere Yönelik Yaklaşımlar. + (Süpervizyon)
Ş.İ.G
20 SAAT
12
Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları
M.U
20 SAAT
13
Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları
M.U
20 SAAT
14
Vaka Tartışmaları ve Klinik Uygulamalar
D.S
20 SAAT
15
Aile Danışmanlığında Travma ve Yas Terapi Uygulamaları
Ş.İ.G
20 SAAT
16
Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları, Müdahale Yöntemleri ve Uygulamalar
D.O
20 SAAT
17
Aile Danışmanlığında Özel Konular
M.U
20 SAAT
18
Bireysel Görüşme Teknikleri
H.A
20 SAAT
19
Çocukla Görüşme Teknikleri
MU
20 SAAT
ÖNEMLİ
AOF ve Ulusal Sınav Haftaları Ders Yapılmamaktadır.
Programda Değişiklik Yapma Hakkı Saklıdır.
Detaylı Bilgi İçin Arayınız. 05078799640

İstanbul Eğitim Sertifika

Uzaktan eğitim en kısa anlamıyla, internete bağlanan cihazları kullanılarak zaman ve mekandan bağımlılığı olmadan bireylerin eğitim almalarını sağlar.


Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı Eğitimi
Güncel fiyat

632.00 TL

Eğitim Özellikleri
  • Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı Eğitimi Kursu
  • 120 Saatlik Devlet Üniversitesi Onaylı Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı Eğitimi Sertifikası
  • Ayrıntılı Bilgi İçin
  • Hemen Ara 0507 879 96 40

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya