• Psikoloji Eğitimleri

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Uzaktan Eğitim

  • Uzaktan Eğitim

Aile Danışmanlığı Eğitimi, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu kalabilmelerini sağlamak adına, ailenin problemlerine

Kurs Detayları

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ
 
AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR?
Aile danışmanlığı eğitimi toplumların temel yapı taşı olan ailenin daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı olabilmelerini sağlamak adına, ailelerin problemlerinin kaynaklarına uzanarak, bilimsel, kültürel ve psikolojik taraflarından araştırmak, bu problemlerin ortadan kalkmasını sağlamak için geliştirilmiş bir branştır. Aile fertlerinin birbirleri ile iletişimlerini güçlendirme, geliştirebilme ve sorun çözme yetkinliğini arttırma ve empati yapabilme gibi pek çok alanlarda çözüm sunmayı hedefler. Aile fertlerinin sorunları tüm aileyi etkileyebileceği gibi çözüm için de tüm aile fertleri belirleyici roller oynamaktadır. Birbirlerini anlayabilme becerileri geliştiğinde problemleri çözebilmeye daha kolay ulaşıla bilecektir.
Aile danışmanlığı sertifika eğitimini alan kursiyerler “Aile Danışmanı” unvanını kazanarak kişilere ve ailelere hizmet vermeye başlayabilirler. Evlilik süreci ve boşanma, kişisel sorunlar, çocuk problemleri gibi pek çok alanlarda danışmanlık yapabilmektedirler.
Aile Danışmanlığı Eğitimi
, 04.09.2012 tarihinde yayınlanan ve yürürlüğe giren 28401 Sayılı “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” uyarınca en kısa 450 saatlik üniversite kurumlarının, üniversiteler ile anlaşmalı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlarca açılan eğitimlerdir.
İstanbul Eğitim Sertifika ile bilgi ve
kayıt için 
0 507 879 96 40
 ile iletişime geçebilirsiniz.
AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN AMACI
Ailede oluşan problemlerin çözümlemesine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirme, aile fertlerinin birbirlerine daha duyarlı olmalarını sağlayabilmek aile danışmanının öncelikli amaçlarındandır.
Aile Danışmanlığı Eğitiminin
kişisel terapilerden ayıran farkı, bireyi tek başına değerlendirmek yerine ailenin tümüne bir bütün olarak bakmasıdır. Ailenin tamamını bir bütün olarak değerlendirmesi sorunların çözümünü de kolaylaştırır.
Aile danışmanlığı kişinin problemlerini, ferdi olduğu aile yapısından yola çıkılarak değerlendirmektedir. Kişiler sorumlu olarak tanımlanmaz, bunun yerine aile yapısının problemleri tespit edilmektedir. Aile Danışanı ilişkiler tarafından problemleri olan bireylerin, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, aile ve çocuklarla ilgili kişisel veya bireyler arasındaki sorunların üstesinden daha kolay bir biçimde gelmelerine yardımcı olmaktadır. Bu eğitim aile bireylerinin daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşamalarını, aile içerisinde yaşayan bireylerin farkındalığın armasını, aile içinde yaşanan problemlerin hızlı ve kalıcı çözümler üretebilmelerini, yaşam şartları içinde unutulan aile değerlerinin hem bilimsel hem de psikolojik olarak yaklaşılmasını sağlayan, profesyoneller tarafından verilmesi gereken bir eğitimdir.
Aile danışmanlığında bireyler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken, danışman bireylerin her birinin;
Diğer aile bireylerini saygı ile dinlemesine,
Diğer aile bireylerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına,
Sorunlara yönelik olarak konuşmasına,
Diğer aile bireylerine duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine,
Diğer aile bireylerine incitici davranışlarda bulunmamasına,
Diğer aile bireylerini oldukları gibi kabul etmesine,
Diğer aile bireylerine beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olmaktadır.
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASINI HANGİ MESLEKLER ALABİLİR?
Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası
Programına aşağıda belirtilmiş olan alanlardan birisine en az 4 yıllık lisans programı mezunu olanlar aile danışmanlığı sertifikası alabilir.
Psikoloji
PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
Tıp
Çocuk Gelişimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Hemşirelik
AİLE DANIŞMANLIĞI İSTİHDAM ALANLARI
Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar kişiler aşağıda belirtilen kurumlarda çalışabilirler.
Aile danışmanlığı sertifikası
ile aile danışmanı merkezlerinde, aile danışmanı olarak çalışabilirsiniz.
Belediyelere ait danışma merkezlerinde,
Aile danışmanlığı sertifikası ile özel ve resmi kurumlarda alan değişikliği yapmak isteyenler.
Psikolojik danışma merkezleri,
Aile danışmanlığı sertifikası ile sivil toplum kuruluşlarında,
Özel hastaneler,
Aile danışmanlığı sertifikası ile kendi aile danışmanlık merkezini açabilirsiniz.

İstanbul Eğitim Sertifika

Uzaktan eğitim en kısa anlamıyla, internete bağlanan cihazları kullanılarak zaman ve mekandan bağımlılığı olmadan bireylerin eğitim almalarını sağlar.


Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Uzaktan Eğitim
Güncel fiyat

3490.00 TL

Eğitim Özellikleri
  • Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
  • 480 Saatlik Devlet Üniversitesi Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
  • Ayrıntılı Bilgi İçin
  • Hemen Ara 0507 879 96 40

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya