• Teknik Eğitimler

Arduino ile Mikrodenetleyiciler 3 (Sensörden Veri Okuma)

  • Uzaktan Eğitim

Dersin ilk bölümünde sensörler hakkında kavramsal bilgiler verilmekte, sensör ve transducer(çevirici) arasındaki farklara değinilmektedir. Ayrıca kullanacağımız sensörü neye göre seçeceğimizi anlamamı

Kurs Detayları

Dersin ilk bölümünde sensörler hakkında kavramsal bilgiler verilmekte, sensör ve transducer(çevirici) arasındaki farklara değinilmektedir. Ayrıca kullanacağımız sensörü neye göre seçeceğimizi anlamamızı sağlayan sensör çeşitlerinden bahsedilmektedir. Sensör sınıflandırması, sensörlerin, algıladıkları büyüklüğe göre, çıkış büyüklüklerine göre ve enerji ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır.
Dersin ikinci bölümünde ise Arduino mikrodenetleyici kiti kullanarak;
• Sıcaklık sensörü ile sıcaklık ölçer yapımı
• Mesafe sensörü ile araç park metre yapımı
• Harekete duyarlı alarm sistemi yapımı
konularında uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamaları yaparken sensör seçimi, sensör bağlantısı, Arduino IDE’mize harici kütüphane ekleme, verilerin okunması ve sonuçların planladığımız şekilde kullanılması konuları incelenmiştir.

Bilgeiş

Bilgeiş Projesi, Türkiye’de işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, teknolojiye uyumu geliştirilmiş bir işgücü piyasası oluşturulmasının desteklenmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımın ve etkinliğinin artırılması, işçi ve işveren düzeyinde kapasite geliştirilmesi doğrultusunda uygulanmaktadır.

Arduino ile Mikrodenetleyiciler 3 (Sensörden Veri Okuma)
Güncel fiyat

Ücretsiz

Eğitim Özellikleri

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya