• 28/4/2021

Bilgeiş Projesi, Türkiye’de işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, teknolojiye uyumu geliştirilmiş bir işgücü piyasası oluşturulmasının desteklenmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımın ve etkinliğinin artırılması, işçi ve işveren düzeyinde kapasite geliştirilmesi doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Gaziantep olarak belirlenen 5 pilot ilde üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, sürekli eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi paydaşlarla işbirliği protokolleri imzalanması, pilot illerde yaşayan işçi ve işverenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelerin ihtiyacına yönelik 100 çevrim içi ders oluşturulmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi planlanmıştır. 

- Projenin temel amacı işçi ve işverenlerin yeni teknolojilere uyum yeteneklerinin artırılmasıdır. 
- Bu kapsamda işçi ve işverenler için çevrim içi derslerden ücretsiz faydalanabilecekleri bir çevrimiçi bir platform oluşturmak amaçlanmaktadır. (grafik tasarımı, web sitesi geliştirme, yazılım geliştirme, dijital fotoğrafçılık vs. gibi başlıkları içeren en az 100 ders) 
- Çevrimiçi kurslarla KOBİ işveren ve çalışanlarının mesleki yetkinliklerini arttırmak amaçlanmaktadır. 
- Projeyi yaygınlaştırmak amacıyla konferanslar, toplantılar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenecektir. 
- Projeyi sürdürülebilir hale getirmek için portalin ve çevrimiçi dersleri paydaşlardan alınacak geri bildirimler doğrultusunda sürekli olarak güncellenecektir. 
- KOBİ’lere ulaşma konusunda desteklerini almak amacıyla seçilen paydaşlarla protokoller imzalanacaktır. Bu protokoller yardımıyla, paydaşlar ile sürdürülebilir kurulacaktır. 
- İşveren ve işçiler yönetsel ve mesleki kapasitelerini artırmak için bu eğitimlere katılmaya teşvik edileceklerdir.

3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisine Giriş

3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisine Giriş

 3 boyutlu yazıcı teknolojisi son birkaç yılda olağanüstü bir hızla yaygınlaşmış, birçok farklı alanda etkisini göstermiştir. Bu teknoloji sayesinde bir prototipi üretmenin maliyeti ve bunun için harc

  • Uzaktan Eğitim
Sosyal Medya - Levent Karadağ
  • Uzaktan Eğitim
CSS

CSS

CSS; HTML etiketlerimizi görsel açıdan geliştirmemizi sağlayan bir işaretleme dilidir.Bu CSS online eğitim video serisinde; temel CSS özelliklerini, HTML yapısını CSS ile zenginleştirmeyi, CSS seçicil

  • Uzaktan Eğitim
Tasarım Odaklı Düşünme'ye Giriş

Tasarım Odaklı Düşünme'ye Giriş

“Tasarım” denince akla genelde ürünlerin kalitesi ve/veya estetik görünümü gelir ancak son zamanlarda tasarımın asıl amacı iyi olmayı teşvik olmuştur. Bu düşünme tarzı, iş yeniliğinde kullanılmak üzer

  • Uzaktan Eğitim
Menü
Eğitimler
Arama
Medya