• Teknik Eğitimler

Arduino ile Mikrodenetleyicilere Giriş

  • Uzaktan Eğitim

 Dersin ilk bölümünde mikrodenetleyicilerin kullanım sahası ile ilgili genel bilgiler verilmekte ve derste anlatılan Arduino kartlarından genel olarak bahsedilmektedir. Arduino kartları ile yapılabile

Kurs Detayları

 
Dersin ilk bölümünde mikrodenetleyicilerin kullanım sahası ile ilgili genel bilgiler verilmekte ve derste anlatılan Arduino kartlarından genel olarak bahsedilmektedir. Arduino kartları ile yapılabilecek uygulamaların pek çok yönleri mevcuttur. Ayrıca Arduino kartı satın alınabilecek siteler mevcuttur. Kartınızın üzerine birçok Shield takıp değişik programlama amaçları için kullanabilirsiniz. (Bu ders başlangıç aşaması olduğu için Shield ve kütüphane kullanımı ayrıntılı olarak açıklanmamıştır.)
Dersin ikinci bölümünde bir Arduino projesi geliştirebilmek için hangi adımların takip edilmesi gerektiği izah edilmiştir. Arduino IDE’nin Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerine nasıl kurulacağı anlatılmıştır. Deney malzemelerini tanıyan öğrenci aynı zamanda Arduino kartının nasıl test edileceğini öğrenmektedir. Son olarak kartın bilgisayar ile bağlantısı sağlanıp test edilmektedir. Bu noktada program aşamasına geçilmemektedir. Sadece karta ait geliştirme ortamının doğru bir şekilde yüklenip yüklenmediği sınanmaktadır. İkinci bölümün ikinci kısmında ise Arduino ile Program Geliştirme ör anlatılacaktır.

Bilgeiş

Bilgeiş Projesi, Türkiye’de işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, teknolojiye uyumu geliştirilmiş bir işgücü piyasası oluşturulmasının desteklenmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımın ve etkinliğinin artırılması, işçi ve işveren düzeyinde kapasite geliştirilmesi doğrultusunda uygulanmaktadır.

Arduino ile Mikrodenetleyicilere Giriş
Güncel fiyat

Ücretsiz

Eğitim Özellikleri

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya