• İletişim Eğitimleri

Doğru Pazarlama İletişimi İle Farklılık Yaratmak

  • Uzaktan Eğitim

Günümüz KOBİ işletmelerinde ağırlıklı olarak gözlemlenen duruma göre; işletme sahipleri için ürün ve üretim odaklı bir anlayış, pazarlama departmanlarında ise pazarlama eşittir satış bakış açısı mevcu

Kurs Detayları

Günümüz KOBİ işletmelerinde ağırlıklı olarak gözlemlenen duruma göre; işletme sahipleri için ürün ve üretim odaklı bir anlayış, pazarlama departmanlarında ise pazarlama eşittir satış bakış açısı mevcuttur. Bu tür yapılarda, müşteri odaklı sürdürülebilir bir iletişim stratejisiyle marka konumlandırma sürecini yönetecek, hem üst yönetimle hem de pazarlama departmanıyla entegre olarak çalışacak reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim alanındaki kişiler yer alamamaktadır.
Hem yönetim anlayışı hem de personel anlamında yaşanan bu sorunları bertaraf etmek için nasıl bir yol izlenmelidir? Kurum içi ve kurum dışı iletişim çalışmaları nasıl yönetilmelidir? Pazarlama karması elemanlarının birbiriyle uyum süreci nasıl sağlanmalıdır? Marka konumlandırma, bir kurum kültürü olarak nasıl benimsenir? Salt ürün & hizmet satışının haricinde işletme ile hedef kitle arasında sürdürülebilir ve interaktif bir iletişim ortamı nasıl yaratılır? İşletmenin büyümesine katkı sağlayabilecek pazarlama stratejileri nelerdir? gibi sorular aracılığıyla bir farkındalık süreci yaşayarak yeni adımlar atmak istiyorsanız aradığınızı bu eğitimde bulacaksınız.

Bilgeiş

Bilgeiş Projesi, Türkiye’de işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, teknolojiye uyumu geliştirilmiş bir işgücü piyasası oluşturulmasının desteklenmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımın ve etkinliğinin artırılması, işçi ve işveren düzeyinde kapasite geliştirilmesi doğrultusunda uygulanmaktadır.

Doğru Pazarlama İletişimi İle Farklılık Yaratmak
Güncel fiyat

Ücretsiz

Eğitim Özellikleri

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya