• İnsan Kaynakları Eğitimleri

Eğitim Uzmanlığı

 • Uzaktan Eğitim
 • 1 dönem

Bildiklerinizi insanlara en etkili şekilde nasıl aktarabilirsiniz? Eğer eğitim vermek istiyorsanız bunu nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekir. Bu uzun dönem eğitim programında eğitim uzmanlığı

Kurs Detayları

Eğitim Uzmanlığı Eğitimi; kurumsal öğrenme süreçlerinde uzmanlık kazandırmayı hedefliyor. Eğitimde işlenecek konular 10 ana başlıkta toplanıyor. Eğitim ve gelişimin temelleri, eğitim etkinliğinin ölçme ve değerlendirilmesi, kuruma özel program tasarımı, beyin ve öğrenme süreci, süreç yönetimi ve eğitimcinin eğitimi bu ana başlıklardan bazıları. Her bir ana başlığın altında eğitim uzmanının görev ve sorumlulukları, eğitim ihtiyaçlarının tespiti, öğrenme sitilleri, çoklu zeka kuramı, interaktif öğrenme deneyimi, sahne kullanımı, mentorluk programları, koçluk programları, liderlik programları ve eğitim yöntemleri gibi alt başlıklar bulunuyor. 

Bu online eğitim sonunda katılımcılar; eğitim uzmanlığı alanında pek çok uzmanlık kazanacak. Kazanılacak uzmanlıklar neler mi olacak? Katılımcılar; kurumsal akademilerin stratejik rolünü kavrayacak. Yetişkin öğrenme ilkelerini ve ihtiyaçlarını öğrenecek. Öğrenme ve gelişimin kurumsal yetenek yönetimi süreçlerindeki önemini benimseyecek. İhtiyaç analizinden tasarıma, tasarımdan ölçümlemeye dek öğretim tasarımı süreçlerine bütünsel bakış açısı kazanacak. Kurum içi program tasarımının inceliklerini detaylı bir biçimde öğrenecek. Ayrıca; öğrenme süreçlerinde güncel trendler hakkında bilgi edinmeleri de eğitimin hedefleri arasında.

Eğitim Uzmanlığı Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • İnsan Kaynakları Çalışanları ve Eğitim Uzmanları
 • Eğitim Yöneticileri
 • Eğitimciler
 • Departman Yöneticileri
 • Üst Düzey Yöneticiler
 • Danışmanlar
 • İç Eğitim Veren Kişiler

Eğitim Uzmanlığı (Uzun Dönem) Detayları

 • Bu eğitime kayıt olduğunuzda 1 yıl boyunca erişim sağlayabilirsiniz. 365 gün sonunda aboneliğiniz silinir.
 • Ders güncelleme garantisi: Bu eğitim yılda 3 kez canlı derslerle güncellenir.
 • Forum aboneliği: Eğitimde forum aboneliğine 1 yıl boyunca abone olabilirsiniz.
 • Canlı ders: Bu eğitimde yılda 3 dönem canlı ders yapılmaktadır. Kayıt olduğunuzda yılda sadece bir dönem canlı derse katılabilirsiniz. Videolar süresiz erişime açıktır.
 • Sertifika: Eğitimde sınav yapılmaktadır. Sınav, ödev ve eğitmen değerlendirmesiyle başarılı olan öğrenciler dijital sertifika kodu ücretsiz olarak gönderilir.

Neler öğreneceksiniz?

 • Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi
 • Eğitim Planlaması ve Uygulanmasının Nasıl Yapılacağı
 • Eğitim Verimliliğini Ölçümlemek 
 • Eğitimci Olabilmenin Yöntemleri

Eğitimin Konu Başlıkları

EĞİTİM VE GELİŞİMİN TEMELLERİ

 • Öğrenme, Gelişim Ve Eğitim Kavramları
 • Eğitim Uzmanının Farklı Şapkaları
 • Eğitim Uzmanın Görev ve Sorumlulukları

EĞİTİM VE GELİŞİMİN YETENEK YÖNETİMİNDEKİ YERİ

 • Yetenek, Yetkinlik Ve Potansiyel Kavramları
 • Kurumlarda Yetenek Yönetiminin Önemi
 • Yetenek Gelişim Döngüsü
 • Kurumsal Yetkinlikler
 • Eğitim Uzmanı Yetkinlikleri

KURUMLARDA EĞİTİM VE GELİŞİM TASARIMI

 • Öğrenme Stilleri 
 • Çoklu Zekâ Kuramı
 • Eğitim Yöntemleri
 • Öğrenmede ve Eğitimde Güncel Yaklaşımlar
 • Kurumun Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Araçları
 • Eğitim Hedefleri & SMART Hedefler
 • Eğitim Yolculuğu Tasarımı
 • Bireysel Gelişim Planları

EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi
 • Öğrenilenlerin Takip Çalışmalarıyla Desteklenmesi
 • Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması

KURUMA ÖZEL PROGRAM TASARIMI

 • Oryantasyon Programları
 • İç Eğitmen Yetiştirme Programları
 • Mentorluk Programları
 • Koçluk Programları
 • Liderlik Programları

SÜREÇ YÖNETİMİ

ÖĞRENMEDE GÜNCEL TRENDLER

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

 • Yetişkin Öğrenmesinde Eğitmenin Rolü
 • Eğitim Uzmanı Eğitmen Seçim Kriterleri
 • Materyallerde Standart Sağlamanın Önemi
 • Eğitim Açılışı
 • İnteraktif Öğrenme Deneyimi
 • Sahne Kullanımı
 • Beden Ve Ses Kullanımı
 • Buz Kırıcılar
 • Eğitim Kapanışı

BEYİN VE ÖĞRENME SÜRECİ

Enstitüsü

İstanbul İşletme Enstitüsü (Özel İstanbul Uzaktan Eğitim Kursu), öğrencilerin yeni bakış açıları kazanması, mesleki becerilerini geliştirmesi ve belirli bir alanda uzmanlaşmaları için oluşturulmuş uzaktan ve örgün eğitim sunan kuruluştur.

Eğitim Uzmanlığı
Güncel fiyat

197.00 TL

Eğitim Özellikleri
 • 30 Canlı Ders
 • 1 Ders Notu
 • 1 Sertifika Sınavı
 • 1 Ödev
 • 1 Deneme Sınavı
 • Grup Sohbeti
 • Forum Tartışmaları

Paylaş

Menü
Eğitimler
Arama
Medya