X

Fiyat

Şehirler

Kurumlar

Eğitimler

Sizin için 2 kurs bulduk
Filtreler
Sıralama
Scratch Eğitimi

Scratch Eğitimi

Scratch Eğitimi ile çağımızın olmazsa olmazı Kodlama becerisini ve temel seviye STEM uygulamalarını öğreneceksiniz. Ders içeriğini zenginleştirmek için uygulama geliştirebileceksiniz.

  • Uzaktan Eğitim
  • 1 dönem
Arduino Eğitimi

Arduino Eğitimi

Arduino Eğitimi ile temel elektronik bilgisi ve STEM uygulamalarını tüm detaylarıyla öğreneceksiniz. Sanal simülasyon programında Arduino uygulamaları geliştirmeyi göreceksiniz.

  • Uzaktan Eğitim
  • 1 dönem

STEM Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı


Bu sistem sayesinde, öğrencilere Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme ...

stem eğiticinin eğitimi - İstanbul - Yıldız Sem


Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web sitesi. Bilgisayar eğitimleri, sertifikalı kurslar ve daha fazlası.

stem egitmen egitimi sertifika kursu - Ömür Boyu Eğitim


Puan (51)

STEM Öğretmeni - İstanbul Aydın Üniversitesi


STEM EĞİTMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA KURSU. Üniversite onaylı STEM Eğitmen Eğitimini Ömür Boyu Eğitim olarak Ters Yüz Öğrenme Modeli ile vermeye başladık.

Stem Eğitici Eğitimi Sertifika Programı - Marmara Akademi


Bu kapsamda Türkiye'nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programı ile öğretmenlere yenilenen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak okullarında STEM ...

STEM Okulu – Türkiye'nin İlk STEM Okulu


Stem Eğitici Eğitimi Sertifika Kursu Nedir ? Stem ; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik branşlarının baş ...

Stem Öğretmenlik Eğitimi - Novarge Uzaktan Eğitim


STEM Öğretmeni Sertifika Programı Başvuruları. İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi STEM Öğretmeni yetiştirmek için bir program hazırladı. İAÜ Sürekli ...

STEM Eğitimi Sertifika Programı - İZÜ


Ankara Bilim Üniversitesi Onaylı Uzaktan STEM Öğretmenlik Eğitimi ve Sertifikası konusunda ... BU KURSU ÖNİZLE; Sertifika Örneği; Nasıl Sertifika Alırım ...

STEM Eğitmen Eğitimi(Uygulayıcı Belge) - SAYEM - Sakarya Yaşam ...


STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen ...

STEM Entegrasyonu Eğitimi Sertifika Programı - Pamukkale ...


Bu sertifikayla kreşlerde, özel okullarda, kolejlerde STEM Eğitimi dersleri ve kursları verilebilir, özel dersler açabilirler. STEM NEDİR? STEM eğitimi, fen ...


STEM bütünleşik bir eğitim yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri; (S) Bilim, (T) Teknoloji, (E) Mühendislik ve (M) Matematik alanlarını kullanarak çözmektir. Güncel hayatta karşılaştığımız problemleri, yaparak – yaşayarak çözümler üretmek STEM'in en önemli konusudur.
1-  21. Yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak analitik düşünme yeteneği olan bireyler yetiştirebilmek için,
2-  Teorik bilgileri, uygulamada kullanabilir inovatif ve ergonomik ürünlere dönüştürebilen bireyleri yetiştirebilmek için,
3-  Tüketici değil üretici bireyleri yetiştirebilmek için,
4- Bilim ve teknolojiyi en etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek için,
5-  3 Boyutlu düşünme yeteneği kazandırabilmek,
1- STEM, Dünyada yeni yayılan bir eğitim yöntemi değildir, uzun yıllardan beri uygulanan bir eğitim yöntemidir.
2- STEM, Sadece bir okul seviyesinde değil, ana okulundan – üniversiteye kadar tüm seviyelerde uygulanabilir eğitim yöntemidir. Doğru yaklaşım ve uygulamalar ile bütün  sınıflarda uygulamaya uygundur.
3- STEM, uygulama yapılmayan bir eğitim değildir aksine tamamı uygulamaya yöneliktir. Uygulamaların özgün ve takımlar halinde yapılması hedeflenmektedir.
4- STEM Not merkezli bir eğitim yöntemi değildir. STEM ile öğrenciler, bir takım halinde hareket eder ve odak noktasında projeler üretmek vardır. 
5- STEM ile öğrenciler bireysel çalışmaya yönlendirilmez, takımlar halinde katma değeri yüksek ürünler, projeler ortaya çıkarmaya eğilim göstermeye başlar.
1- STEM NEDİR?
2- NEDEN STEM?
3- STEM NE DEĞİLDİR?
4- STEM’İN ÖĞRENCİLERE KATKISI
5- AVRUPA VE DÜNYADA STEM EĞİTİMİ
6- EĞİTİM AKIMLARI
7- STEM İLE ÖĞRETMENLERİN GENEL HEDEFLERİ
8- ERKEN STEM
9- STEM+A
10- MÜHENDİSLİK NEDİR?
11- EĞİTİMDE MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMI?
12- MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ
13- STEM EĞİTİMİNDE MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMI
14- STEM EĞİTİMİNİN KAZANIMLARI
15- HESAPLAMALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ
16- ALGORİTMA KURMA
17- BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2 BOYUTLU MODEL TASARIMI VE ÖRNEK UYGULAMALARI
18- BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU MODEL TASARIMI VE ÖRNEK UYGULAMALARI
19- BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU MODEL TASARIMI ÖRNEK UYGULAMALARI
20- 3 BOYUTLU YAZICILAR
21- 3 BOYUTLU YAZICILAR İLE STEM PROJELERİMİZ İÇİN UYGULAMALI 3 BOYUTLU PROTOTİPLER ÜRETME
22- ROBOT TEKNOLOJİLERİ
23- ARDUINO GİRİŞ
24- TEMEL ELEKTRONİK MALZEMELERİNİ TANIMA
25- TEMEL ARDUINO FONKSİYONLARI
26- ARDUINO IDE GİRİŞ
27- ARDUINO İLE ÖRNEK KODLAMA
28- GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN MALZEMELER İLE ÖRNEK STEM UYGULAMALARI
29- BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMLAR İLE ÖRNEK STEM UYGULAMALARI
30- ARDUINO İLE ÖRNEK STEM UYGULAMALARI
Menü
Eğitimler
Arama
Medya