• 5/4/2021

Üniversitemiz Hakkında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 19 Şubat 2009 tarihinde 5839 sayılı kanunla İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir.

İlk olarak 2009 yılında 10 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile kurulmuş; 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ise ilk öğrencilerini alarak 7 fakülte, 2 meslek yüksekokulunda 860 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır.

 

Kuruluş Amacı, Misyonu ve Vizyonu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Üniversitemiz, Dünyadaki gelişmeleri gözeterek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimli işgücünün yetiştirilmesinde kendisini görevli görmektedir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları gibi paydaşlarla işbirliği içinde farklı disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

Vizyonumuz; küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmek, yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebilen bir üniversite konumuna ulaşmak ve her tür bilimsel etkinlikte işbirliği aranan bir mükemmeliyet merkezi ve araştırma - geliştirme kurumu olmaktır.

 

Nitelikli Eğitim Kadrosu

Üniversitemiz kuruluşundan itibaren başarılı çalışmalarıyla alanında isim yapmış yerli ve yabancı güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Kurum içinden ve dışından olmak üzere 109 profesör, 41 doçent, 222 doktor öğretim üyesi, 214 öğretim görevlisi ve 92 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 678 akademisyen ile eğitim ve öğretim verilmiştir.

Eczacılar İçin Temel Hukuk Eğitimi

Eczacılar İçin Temel Hukuk Eğitimi

Campus Online koordinatörlüğünde Eczacılar için Temel Hukuk Eğitimi düzenlenmektedir. Eğitim süresince kursiyerler, temel hukuk bilgilerini özümseyerek eczacıların mesleklerini sürdürürken karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar ve ilgili sorunların çözüm yolları üzerine bilgiler edinecekler.

  • Uzaktan Eğitim
Menü
Eğitimler
Arama
Medya