• 5/4/2021

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul'da eğitim veren, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK Vakfı) tarafından 4142 sayılı yasa ile 1996 yılında kurulan, Yükseköğretim Yasası çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği olan bir vakıf üniversitesidir. Kurucusu Bedrettin Dalan'dır. Atatürkçü düşüncelerin ışığında, onun ilke ve inkılaplarına tam bağlı laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi, temel kültür konularına ve teknolojiye hakim, dünya kültürüne erişmiş, özbenliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi, çağdaş eğitim program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük bir eğitim yapmaktadır.[

Hukukçu Olmayanlar için Hukuk Eğitimi

Hukukçu Olmayanlar için Hukuk Eğitimi

Hukukçu Olmayanlar için Hukuk Eğitimi; profesyonel hayatta bireylerin kavraması gereken hukuk süreçlerini, pratik hukuk bilgilerini, kurumsal ve bireysel hukukun temel ilkelerini kapsamaktadır.

  • Uzaktan Eğitim
Sermaye Piyasasında Uluslararası Kuruluşlar Eğitimi

Sermaye Piyasasında Uluslararası Kuruluşlar Eğitimi

Sermaye piyasasına yeni bir bakış açısı kazanmak isteyen her birey için uygun olan Sermaye Piyasasında Uluslararası Kuruluşlar Eğitimi programı içeriğimizde; profesyonel anlamda sermaye piyasası ve bu alanda uluslararası kuruluşların sermaye işleyişleri ele alınmaktadır.

  • Uzaktan Eğitim
Finansal Planlamanın Temel İlkeleri

Finansal Planlamanın Temel İlkeleri

Finansal Planlamanın Temel İlkeleri online eğitimi, içeriğinde finansal planlama nedir, amacı ve temel işlevleri baz alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda katılımcılara finansal planlama konusuna ilişkin tüm bilgiler aktarılmakta olup, planlama ve bütçeleme ilkeleri, planlama süreci, türleri ve araçları anlatılmaktadır.

  • Uzaktan Eğitim
Davranışsal Finans Eğitimi

Davranışsal Finans Eğitimi

Bu eğitim, Davranışsal Finans disiplinin temellerini ele almaktadır. Bu kapsamda yatırımcı ve tüketicinin rasyonel olmayan davranışları analiz edilerek, bu davranışların neden ve sonuçlarının aktarılması üzerine hazırlanmıştır. Online uzaktan eğitim.

  • Uzaktan Eğitim
Menü
Eğitimler
Arama
Medya