• 5/4/2021

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir iştiraki olan Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2003 yılında Ankara'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 1 Temmuz 2003 tarihli ve 25155 sayılı resmî gazetede yayınlanmıştır. TOBB ETÜ'yü Türkiye'deki diğer üniversitelerden ayıran en büyük farklılık Ortak Eğitim programıdır. Ortak eğitim programı sayesinde mezun olduğunda iş tecrübesi bulunan bireyler yetiştirmeyi öngören üniversite 2004–2005 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere 3 fakültedeki, 7 bölüme alınan 270 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. TOBB ETÜ, öğrenci almaya başladığı ilk dönemde öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ilk 5 üniversite arasına girmiştir.

Üniversite eğitimi süresince özel sektörde ya da çeşitli kurumlarda, toplamda bir yıl maaş alarak çalışma tecrübesi kazandıran ortak eğitim programını Türkiye'de uygulamaya başlayan ilk üniversite olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, sektörün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün sektöre kazandırılması, teorik ve pratik eğitimin birlikte verilmesini ve üniversite-sanayi koordinasyonunun sağlanmasını hedeflemektedir.

Üniversiteleri akademik başarıları bakımından değerlendiren ve sıralayan URAP tarafından 2013 yılında yayınlanan başarı sıralamasına göre TOBB ETÜ, 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralamasına göre 51 üniversite arasından 1. sırada yer almıştır. Ayrıca yine 2013'te URAP tarafından yapılan ve tüm vakıf üniversitelerinin bulunduğu sıralamada TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi en iyi ilk 5 üniversite arasında yer almaktadır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, üniversiteleri akademik başarıları bakımından değerlendirerek tüm dünya üniversiteleri içinde bir sıralamaya tâbi tutan İngiliz kökenli Times Higher Education'ın World University Rankings sıralamasına girebilen 18 Türk üniversitesi arasında yer almaktadır ve bu listede yer alan en genç Türk üniversitesidir. Bu sıralamada, TOBB ETÜ 601-800’üncülük bandında bulunmaktadır.

MiniMBA (İşletme Yöneticiliği) Sertifika Programı

MiniMBA (İşletme Yöneticiliği) Sertifika Programı

MiniMBA (İşletme Yöneticiliği) Sertifika Programı, bu kapsamda özellikle yönetim kadrosunda yer almak isteyen kişilere yönelik hazırlanmıştır. Programın amacı; işletme yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere yönetim fonksiyonları ve temel işletme hakkında pratiğe dönük önemli bilgiler aktarmaktır.

  • Uzaktan Eğitim
Takım Çalışması Eğitimi

Takım Çalışması Eğitimi

Profesyonel hayatta ilerleme sağlamak açısından değer taşıyan Takım Çalışması Eğitimi; takım üyesi olmayı başarmak, takımca sinerjiyi oluşturmak adına geliştirilmesi gereken tutum, davranış ve teknikleri ortaya koymaktadır.

  • Uzaktan Eğitim
Üretim/İşlemler Yönetimi Eğitimi

Üretim/İşlemler Yönetimi Eğitimi

Mikro ölçekte belirli bir işletmecilik vizyonu ve makro ölçekte yöneticiler ile yönetici adaylarında bilgi birikimi sağlayabilmek için hazırlanan Üretim/İşlemler Yönetimi Eğitimi özellikle girişimci olmak isteyen bireyler ile yönetici ve yönetici adaylarını hedeflemektedir.

  • Uzaktan Eğitim
İş Yaşamında Başarı için Profesyonel Davranış Eğitimi

İş Yaşamında Başarı için Profesyonel Davranış Eğitimi

İş Yaşamında Başarı için Profesyonel Davranış Eğitimi, iş yaşamındaki bireylerin davranışlarını profesyonel bir yaklaşıma dönüştürmek için etkili yöntemler sunmaktadır. Online eğitim, ıslak imzalı ve sertifika.

  • Uzaktan Eğitim
Menü
Eğitimler
Arama
Medya